Bestyrelsens visioner – et oplæg

Hvorfor er det nødvendigt med en visionsplan for Kaj Lykke Golfklub (KLG)?

KLG er stiftet i 1988 og fejrede således i 2013 25 års jubilæum. Billedligt talt kan man vel sige, at KLG nu har overstået puberteten og er blevet voksen. KLG er kommet godt igennem pionerfasen og er nu godt på vej ind i, hvad der kan kaldes en modenhedsfase. KLG skal lære at stå på egne ben.

Kaj Lykke Golfklub er stiftet og Kaj Lykke Golfbane er etableret, af gode, flittige mennesker, med et stort hjerte for golfen, et stort lokalt netværk, gå på mod og ikke mindst med en passende portion risikovillig kapital.

En god og vestjysk måde at gøre tingene på og lad os bare slå helt fast, at uden disse mennesker og deres netværk, havde der ikke været noget der hed Kaj Lykke Golfklub.

Men det er også ganske klart, at noget sådant ikke varer ved. KLG skal altså til at lære at stå på egne ben (vi kan håbe at de gode støtter endnu holder hånden under os) men KLG har først og fremmest brug for at udvikle sig fra ikke kun at være en klub, men til også at være en professionel forretning. Et fremtidigt godt klubliv vil være betinget af en god økonomi med en solid bundlinie.

Og netop økonomien bliver de kommende års største udfordring. Hvordan sikrer vi nødvendig økonomi til en fortsat positiv udvikling af KLG? Kan det lade sig gøre med de nuværende kontingentstørrelser og det nuværende medlemsantal? Findes der alternative finansieringskilder?
Der er mange og meget centrale spørgsmål, der rejser sig og som vi skal have fundet svar på. Det er klart, at noget sådant kræver både en plan og en god lang diskussion for hvad vil vi på både kort og lang sigte? Hvordan sikrer vi en professionel ledelse af klubben? Hvordan sikrer vi en professionalisering af bestyrelsesarbejdet?

Dette og meget mere prøver bestyrelsen med nærværende visionsplan at give et bud på. Men om Kaj Lykke Golfklub skal udvikle sig i den ene eller anden retning, det er noget medlemmerne bestemmer ikke bestyrelsen.

Derfor skal planen heller ikke ses som noget ultimativt. Det er et udspil og dermed altså noget der er til diskussion. Det er bestyrelsens håb, at alle medlemmer, i de kredse hvor de færdes i klubben, vil diskutere visionsplanen. Hvad er man enig i og hvad er man uenig i og hvilke andre forslag kan man komme op med?

Vi har prøvet at nå hele vejen rundt, men der er sikkert noget, vi har overset. Har vi glemt noget væsentligt, er det således ikke af ond vilje, men blot fordi vores fantasi ikke rakte længere

Bestyrelsen vil lægge op til, at visionsplanen bliver kernen i den kommende generalforsamling. Vi skal naturligvis have klaret alt det, der nu engang er en obligatorisk øvelse på en generalforsamling, det vil vi forsøge at komme igennem uden for mange svinkeærinder (dog med respekt for medlemsdemokratiet), men resten af generalforsamlingen syntes vi, bør være med afsæt i visionsplanen.

Det er bestyrelsens håb, at det må blive en god og sund debat med respekt for alle vore forskelligheder.

Klik her for at se hele visionsplanen.