Om Klubben

Sekretariatet

Sekretariatet er medlemmer, gæster og sponsorer behjælpelig i alle forhold der vedrører Kaj Lykke Golfklub.

Susanne Nørgaard holder ferie fra den 28. juni til den 7. juli.
Morten Mortensen kan træffes i denne periode.

Åbningstider

Mandag - Tirsdag: 08.00 - 14.00
Onsdag: 12.30 - 17.30
Torsdag - Fredag: 08.00 - 14.00

Såfremt du har behov for at komme I kontakt med klubben udenfor de nævnte åbningstider, kan du kontakte klubbens manager.

Susanne

Klubsekretær:

Susanne Nørgaard

Tlf: +45 75 10 22 46 post@kajlykkegolfklub.dk

Privatlivspolitik for Kaj Lykke Golfklub 25. maj 2018

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Kaj Lykke Golfklub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Kaj Lykke Golfklub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Kaj Lykke Golfklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.


Kaj Lykke Golfklub er dataansvarlig – kontaktinformation

Kaj Lykke Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kaj Lykke Golfklub kan kontaktes her:

Kaj Lykke Golfklub

Kirkebrovej 25, 6740 Bramming

CVR-nr: 12638364

Telefon: 75 10 22 46


Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Kaj Lykke Golfklub.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Kaj Lykke Golfklub, hvilket omfatter:

 • Orientering om Kaj Lykke Golfklub aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad.
 • Håndtering af adgang til spil på banen.
 • Registrering af score.
 • Turneringsplanlægning og -afvikling.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer.
 • Administration af fritspilsaftale.
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i Kaj Lykke Golfklubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Kaj Lykke Golfklub. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af [registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 • Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap.

 • Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.


Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox.
 • E-Conomic (økonomiprogram).
 • Baneejer.
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling.
 • Andre medlemmer i klubben.
 • Journalister der dækker turneringer.
 • Skjern Bank.
 • Politiet når vi indhenter børneattester.
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Kaj Lykke Golfklub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til tre år efterkalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Dog opbevarer vi dine oplysninger i vores økonomiprogram i fem år på grund af bogføringslovgivningen om opbevaring af relevante oplysninger/dokumentation.
Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer. 

Trackman studio

Vejledning til indoor

 • Lys i opholdslokalet er til højre for denne tavle.
 • Lys til Trackman Studioet er på modsat side af væggen i hjørnet.
 • Start Trackman ved at trykke på start/mellemrumstasten på tastaturet.
 • Scroll op på touch-skærmen, tast din kode **** – Trackman menu fremkommer.
 • Brug touch-skærmen for at vælge funktion – eks. practice, baner etc.
 • Tænd for projektoren ved hjælp af fjernbetjeningen på bordet.
 • Følg herefter vejledningen, opret spiller etc…
 • Efter endt spil/træning – log ud og Trackman slukker selv.
 • Husk dine personlige ejendele, ryd op og sluk efter dig.
 • Eventuelle fejl eller mangler skal oplyses til kontoret straks – Tlf.: 7510 2246
 • Rigtig god fornøjelse.

KLG medlemmer

Medlemskab for vintersæson 2024 (frem til 1. april 2024):

Pris kr. 499,00 for medlemmer af KLG
Pris kr. 1.499,00 for ikke medlemmer af KLG

Du skal tilmelde dig via sekretariatet på tlf. 7510 2246.

Efter tilmelding vil du, ved henvendelse på kontoret, få udleveret en chip (depositum kr. 100,00) og kode til studiet.

PGA træner lektion i Trackman Studio

25 min. kr. 295,-.

Booking til Morten tlf./sms 4050 4350.
Eller mail: proshop@kajlykkegolfklub.dk samt ved henvendelse i klubben.

Betingelser

 • 1 person kan maksimum booke to timer.
 • 2-4 personer kan maksimum booke tre timer.
 • Alle tider skal bekræftes i Golfbox.
 • Double booking er ikke tilladt (booking på flere baner samtidig).

Ordensregler

 • Man skal være medlem af KLG In-Door Trackman Studio for at benytte studiet.
 • Medlemskab købes på kontoret KLG – tlf. 7510 2246 og registreres i Golfbox.
 • Booking skal foregå via Golfbox i tiden kl. 07.00 – 22.00.
 • Trackman kan kun benyttes, hvis man har booket reservationer hertil.
 • Medlemskabet er personligt og kan/må ikke benyttes af anden person.
 • Ophold og brug af studiet er på eget ansvar. Herunder evt. tyveri eller lignende.
 • Vi gør opmærksom på, at rummet er videoovervåget.
 • Der skal slukkes og ryddes pænt op efter brug.
 • Kun adgang i rent fodtøj og med rengjort golfudstyr.
 • Golfbolde skal være rene og må ikke bære tuds markeringer, da disse kan smitte af på lærredet.
 • Eventuelle fejl eller mangler skal oplyses til kontoret straks – Tlf.: 7510 2246
 • Rigtig god fornøjelse.

Udvalg

Kaj lykke Golfklub råder over forskellige udvalg der mest er bestående af frivillige golfentusiaster, som ønsker at bidrage til deres golfklub.

Disse udvalg/mennesker udgør en stor del af Kaj Lykke Golfklub, idet de alle løser værdifulde opgaver til gavn for medlemmer, gæster, samarbejdspartnere, samt Kaj Lykke Golfklub generelt.

Til Dem siger vi alle mange tak for arbejdet.

Se udvalg

Begynderudvalg Handicapudvalg Juniorudvalg Klubhusudvalg Ordens & Amatørudvalg Sportsudvalg Sponsorudvalg Restaurationsudvalg Turneringsudvalg Baneservice Baneudvalg

PGA-Pro

I Pro-Shoppen i Kaj Lykke Golfklub finder du altid et stort udvalg af kvalitetsprodukter fra de førende mærker som Taylormade, Titleist, Callaway og Wilson Staff indenfor golfudstyr, beklædning, sko og tilbehør samt en altid venlig service for medlemmer og gæster.

Tillige er her mulighed for professionel vejledning, golfinstruktion samt club-fitting og sving analyse samt specielle firma arrangementer mv.
I Pro-Shoppen er der autoriserede fittere indenfor blandt andet Taylormade og Titleist.

For yderligere information, booking af lektioner og arrangementer venligst kontakt os på:

Proshoppen – Tlf.: 40 50 43 50 

E-mail: proshop@kajlykkegolfklub.dk

Åbningstider:

Mandag Lukket
Tirsdag 10:00 – 18:00
Onsdag 10:00 – 18:00
Torsdag 10:00 – 18:00
Fredag 10.00 - 16.00
Lørdag 09:00 – 15:00
Søndag/helligdage 09:00 – 15:00

Herudover henvendelse efter aftale på tlf. 40 50 43 50.

Lektions priser:

1 lektion á 25 min. kr. 200,00
5 lektioner á 25 min. kr. 800,00
10 lektioner á 25 min. kr. 1500,00
1 lektion á 50 min. kr. 375,00
Gruppelektion á 60 min (max. 8 pers) kr. 100,00 pr. person.
Hvis I har et hold og kunne tænke sig undervisning indenfor hvilket som helst tema – så tag kontakt til os, så vi kan finde et tidspunkt. 
 

Morten Mortensen
Head Pro:
PGA Professional 

40 50 43 50

Tilpasning af udstyr

Tilpasning er et nøgleord, hvis du ønsker at spille golf.

Greb, sko, bolde og køller kan tilpasses den enkeltes behov og formåen.

Gripstørrelse: Hvis du har en forkert gripstørrelse, vil du få spændinger og dermed svingfejl. Det kan også medføre ubehag og sommetider endda smerter.

Skafthårdhed: Der er mange forskellige skafthårdheder, og disse vil blive tilpasset din styrke og dynamiske hastighed ved anslaget. Det er en væsentlig faktor i svævet, længden og retningen. Et forkert skaft medfører alvorligt tab af længde og kontrol. Computermålingerne vil tage dit fremtidige potentiale i betragtning.

Køllevægt: Den forkerte køllevægt vil medføre alvorlige problemer med at lære de fundamentale ting.

Længde og leje: Dette bestemmes ud fra din højde og længde af dine arme. Ved at have de forkerte størrelser og vinkler, får du en dårlig positur, hvilket resulterer i uoprettelige problemer i dit sving.

Materialer: Der er mange forskellige kvaliteter af metal, grips og skafter. Dette har ikke kun betydning for køllernes ydeevne, men også for deres forventede levetid.

Fordele: Det kan betale sig på grund af kvaliteten, og køllerne vil holde i mange år. Du giver dig selv en chance for at udvikle og træne de fundamentale ting, så du kan spille op til dit potentiale og forøge din glæde ved spillet.

Sig ikke, at jeg ikke har advaret dig.

Kig ind i Pro Shoppen når du har lyst, for at få gratis råd og vejledning. Tag dine køller med og oplev forskellen.

Dresscode

I Kaj Lykke Golfklub ser vi gerne at spillerne er passende klædt på når de befinder sig i klubben.
Derfor henviser vi til nedenstående retningslinjer.

Tilladt:

 • Poloshirts med ærmer.
 • Turtlenecks.
 • Skjorter med ærmer.
 • Golfshorts eller lange golfbukser.
 • Jeans er tilladt, dog ikke hullede jeans.

For damer desuden:

 • Poloshirts – uden ærmer.
 • Golfbluser med og uden krave.

Frabedes:

 • Træningstøj i klubhusene.
 • Hovedbeklædning i klubhusene.
 • Færdsel i klubhusene uden fodtøj.

Klubmesterskab

År (Brutto/netto) Herre Damer Senior herre Senior damer Juniorer
2023 - Brutto Tobias Bachmann Cecilie Bromerholm Tom Bredahl Susanne Olesen Frederik Hovedskou Kock
2023 - Netto Jonas Burmeister Vivi Guldberg Andersen Jimmy Uldbæk Inge Frausing Andersen Rasmus Haahr Thygesen
2022 - Brutto Kristoffer Pedersen Cecilie Bromerholm Jimmy Madsen Susanne Olesen Frederik H. Kock
2022 - Netto Torben Kock Vivi G. Andersen Thet Oo Conny Stokbæk Mette Søborg
2021 - Brutto Emil Trab Skydt Cecilie Bromerholm Tom Bredahl Susanne Olesen Rasmus H. Thygesen
2021 - Netto Michael K. Hansen Vivi G. Andersen Michael Hansen Vivi Madsen Nikolaj H. Kock
2020 - Brutto Kristoffer Pedersen Anja Virenfeldt Tom Bredahl Susanne Olesen Jonas Kjær Andersen
2020 - Netto Carsten Jensen Dorte T. Andreasen Søren K. Olesen Marianne Nielsen Mikkel Bromerholm
2019 - Brutto Nicolaj H. Terkelsen Cecilie Bromerholm Tom Bredahl Susanne Olesen Rasmus T. Skydt
2019 - Netto Martin Thygesen Jing Zhao Hans Andersen Jette Kallehauge Nikolaj H. Kock
2018 - Brutto Emil Trab Skydt Lone Dose Jensen Brian Jakobsen Susanne Olesen Victor Isaksen
2018 - Netto Mads Kafka Hansen Maibritt Søkilde Leo Brok Ingrid Madsen Gustav Langelund
2017 - Brutto Kristoffer Pedersen Lone Dose Jensen Tom Bredahl Kasper Kjær Andersen
2017 - Netto Niklas Hygum Marianne Bay Egon Mathiesen Rasmus Trab Skydt
2016 - Brutto Lars Jørgensen Susanne Olesen Tom Bredahl Karin Spangsberg Kasper Kjær Andersen
2016 - Netto Niklas Hygum Anja Virenfeldt Mogens Pedersen Birgit Kristensen Anders Kesby
2015 - Brutto Lars Jørgensen Lone Dose Jensen Tom Bredahl Karin Spangsberg
2015 - Netto Marcus Husted Dorit Jensen Henry Rasmussen Ingrid Madsen

Juniorgolf

Første gang du besøger Kaj Lykke Golfklub som junior, er der sikkert mange ting du tænker over.

Hvordan mon man træner og spiller golf?

Hvem sørger for, at jeg bliver god til det her spil?

Hvad skal jeg egentlig slå med? – slår man egentlig eller skyder man til en golfbold – eller det en golfkugle?

Hvad og hvorfor hedder mange ting i golf nogle underlige engelske navne? – green, fairway, birdie, det er da mærkeligt…

Hvad er det for nogle regler, der gælder?

Alt det og meget mere er vi mange mennesker i Kaj Lykke Golfklub, der gerne vil fortælle dig mere om. Vores trænerteam og juniorudvalg sikrer, at du lærer det og meget mere om golfspillet.

Første gang du møder op til træning, behøver du ikke selv at medbringe alt hvad der findes af golfudstyr, hvis du har noget tøj på, som du kan bevæge dig i frit, et par kondisko eller lignende, så sørger vi for, at der er nogle golfkøller, bolde og hvad der ellers bliver brug for de første gange du er til træning.

Herefter kan klubbens trænerteam hjælper dig og dine forældre med råd og vejledning til køb af udstyr, der vil passe til din alder og dit niveau.

Som juniormedlem i Kaj Lykke Golfklub har du fri adgang til at bruge alle arealer i klubben. Det eneste sted, der ikke er adgang til at starte med, er den store 18 hullers golfbane. Her gælder der for dig de samme regler som for nye voksne.

Her kan du se, hvad det er for nogle betingelser, der gælder før du får adgang til frit spil på 18 hullers banen:

 • Deltagelse i den ugentlige træning, så du lærer, hvordan man spiller golf og hvilke regler der gælder
 • Spil på par-3 banen, her skal du kunne spille minimum 3 runder, hvor du ikke bruger mere end 30 slag per runde. Vi bruger en del tid på at øve dette under træningen hver uge.

Sværere er det faktisk ikke…

Når de ting er gennemført og du føler dig klar, så får du et mærkat, som du kan hænge på din golfbag, og som viser, at du nu kender reglerne og har lært at slå nogle fine golfslag.

Nu er du klar til at tage ud og spille på 18 hullers banen med din familie og venner.

Det er det mål vi sammen træner på at opnå, når du starter som nyt medlem i Kaj Lykke Golfklub.

Vi glæder os til at møde dig i Kaj Lykke Golfklub. Hvis du eller dine forældre har nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Golfklubbens sekretariat eller en af Juniorudvalgets medlemmer. I kan finde vores kontaktinformationer her:

Klik her for sekretariatet

Klik her for juniorudvalget

Vi ses !

læs Junior Nyheder Juniortræningen Intro til juniorgolfere Junior turneringer Sommerlejr 2015 Årets Junior Kalender

Klubbens historie

Kaj Lykke Golfklub:

Kaj Lykke Golfklub blev stiftet d. 6. april 1988 på initiativ af en kreds aktive Brammingborgere.

De første 9 huller åbnede i juli 1989 og de næste 9 huller i maj 1991. Mange medlemmer havde et par herlige år med i fællesskab at grave, samle sten, bygge greens m.m., hvilket har resulteret i at klubben i dag er en veletableret klub med en sund økonomi.

Kaj Lykke Golfklub råder ligeledes over en hyggelig par 3-bane, driving range, et stort indspils område og puttinggreen. Klubhuset indeholder gode omklædningsfaciliteter, en professionel Pro-Shop og dejlig restaurant med udsigt over anlægget.

Der er ca. 1.000 medlemmer i Kaj Lykke Golfklub, som dagligt benytter anlægget, hvilket gør klubben til områdets største forening med medlemmer i alle aldre, unge som ældre. Ligeledes besøges klubben af adskillige tusinde gæstespiller hvert år fra såvel ind- som udland, hvem fra klubben modtager megen ros for bane, faciliteter og service.

Banen:

Banen har 18 huller med internationale mål samt 6 hullers par 3 bane.

Naturen er typisk vestjysk med store vidder og høj himmel. Banen ligger delvist i skovterræn og delvist i et engområde med Bramming å og Sneum å som markante naturtræk. Vandhazarder og søer er i spil på flere af banens huller.

Banen er velproportioneret, idet der er ni huller i øst-vestretning og ni i nord-sydretning og ingen blinde huller på banen.

Banen gennemgår i overensstemmelse med klubbens visionsplan løbende forbedringer for således at være udfordrende for såvel elitespilleren som klubgolfere, ligesom klubben bestræber sig på at være på forkant med udviklingen i dansk golf.

Banearkitekt: Hr. Bent Nielsen

Klubben udadtil:

Klubben er jævnligt nævnt i de lokale medier, så som aviser, portaler, radio m.v. Ligeledes er klubben repræsenteret i Dansk Golf Unions Danmarksserie.

Klubben fører en grøn profil i overensstemmelse med visionerne for klubben og golf på nationalt og internationalt plan.

Klubben er ligeledes meget aktiv i forbindelse med ar