Tureringer

Turneringskalender 2024

Dag Dato Nr. Match/Sponsor Form Ansvar Banelukning
Søndag 07-04-2024 1 MEMs Progolf
NordicGolfers
Storgaard Biler
Sokrates Turneringsudvalg Banen Lukket til kl. 14.00.
Gunstart.
Fredag 12-04-2024 MIX/PAR Best ball Turneringsudvalg 1. tee Kl. 14.00-16.00.
TBA Callaway Open
Junior Rangliste
Slagspil Sportsudvalg/juniorudvalg Banen Lukket hele dagen.

Søndag

05-05-2024 RAJT Slagspil Juniorudvalg 1. tee Kl. 07.00-12.00.
Fredag 10-05-2024 MIX/PAR Best ball Turneringsudvalg 1. tee Kl. 14.00-16.00.
Mandag 20-05-2024 2 Pink Cup for kvinder og mænd Individuel Turneringsudvalg/ML Banen Lukket til kl. 14.00.
Gunstart.
Lørdag 25-05-2024 DGU-Danmarksserien Turneringsudvalg 1. tee Kl. 07.15 - 12.30.
Søndag 26-05-2024 DGU-Danmarksserien Turneringsudvalg 1. tee Kl. 07.15 - 12.30.
Fredag 31-05-2024 Company Day - Presented by BMW SN/MM Banen Lukket til kl. 14.30.
Fredag 07-06-2024 MIX/PAR Best ball Turneringsudvalg 1. tee Kl. 14.00-16.00.
Lørdag 15-06-2024 DGU-Danmarksserien Turneringsudvalg 1. tee Kl. 11.15 - 14.00.
Søndag 16-06-2024 Udvalgsmatch MM/SN 1. tee Kl. 9.00 - 10.00.
Søndag 16-06-2024 DGU-Danmarksserien Turneringsudvalg 1. tee Kl. 11.15 - 14.30.
Torsdag 20-06-2024 Sydjysk Open Slagspil/stableford SN Banen Lukket fra kl. 09.00 - 16.30.
Fredag 21-06-2024 Sydjysk Open Slagspil/stableford SN Banen Lukket til kl. 14.30.
Lørdag 22-06-2024 Sydjysk Open Slagspil/stableford SN Banen Lukket til kl. 14.30.
Fredag 12-07-2024 MIX/PAR Best ball Turneringsudvalg 1. tee Kl. 14.00-16.00.
Søndag 14-07-2024 3 International Pairs
Autocentralen
Par stableford Turneringsudvalg/SN 1. tee 07.30 - 12.00.
Lørdag 03-08-2024 Vild med golf - Bravo Tours Individuel Heine Dupont Banen Lukket til kl. 14.00.
Gunstart.
Fredag 09-08-2024 MIX/PAR Best ball Turneringsudvalg 1. tee Kl. 14.00-16.00.
Lørdag 10-08-2024 DGU-Danmarksserien Turneringsudvalg 1. tee Kl. 11.15 - 14.00.
Søndag 11-08-2024 DGU-Danmarksserien Turneringsudvalg 1. tee Kl. 07.15 - 12.30.
Lørdag 17-08-2024 Par-3 Mesterskab og Shoot-Out Individuel LK/MM Par-3 banen
Indspil
Banen og indspil lukket hele dagen.
Søndag 18-08-2024 Klubmesterskab Slagspil MM/SN/CS Banen Banen er lukket.
Søndag 25-08-2024 4 XL Byg/Din Tøjmand
Grill match
Sokrates Turneringsudvalg Banen Lukket til kl. 14.00.
Gunstart.
Fredag 06-09-2024 Sponsormatch  MM/SN 1. tee Kl. 13.00 - 14.00.
Fredag 13-09-2024 MIX/PAR Best ball Turneringsudvalg 1. tee Kl. 14.00-16.00.
Søndag 15-09-2024 5 Sydbank Bramming
Toyota - Louis Lund
Par Best Ball Turneringsudvalg Banen Lukket til kl. 14.00.
Gunstart.

DGU-turneringer

Kaj Lykke Golfklub deltager også i DGU’s turneringer både for hold og individuelle.

Klubben råder over tre turnerings hold:

  • Herre 3. division
  • To herre kvalifikationsrække
  • Dame kvalifikationsrække

De individuelle deltagere er i junior ranglister, herre elite og herre senior elite.

DGU’s turneringer kan ses her.

Regionsgolf

Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klubgolfere i Danmark, både hvad angår deltagende klubber, deltagende hold/spillere samt afviklede kampe gennem sæsonen.

Turneringen er begyndt helt tilbage i 1970’erne og spilles som landsdækkende holdturneringer med i alt 10 landsfinaler og styres gennem en fælles hjemmeside.

Regionsgolf er en turnering, hvor holdene bliver inddelt i puljer med 3 andre golfklubber.
Der spilles 3 udekampe og 3 hjemmekampe. Puljevinderen går videre til slutspillet.

Kaj Lykke Golfklub tilbyder klubbens medlemmer at deltage i disse turneringer.

Sidst på året hænges der tilmeldings lister op på opslagstavlen, hvor sidste tilmeldingsfrist er angivet.
De hold, hvor der er nok tilmeldinger til og hvor der er angivet en holdleder, bliver tilmeldt.

Kaj Lykke Golfklub betaler turneringsgebyret, men medlemmerne skal skal afholde udgifter i forbindelse med transport og spisning.

Klubturneringer

Kaj Lykke Golfklub afholder et passende antal klubturneringer årligt, hvor både medlemmer og gæster kan deltage i.

Alle klubturneringerne afvikles med gunstart kl. 08.30 hvor der er kaffe og rundstykker fra kl. 07.30.

Klubturneringerne sker alle i tæt samarbejde med vore samarbejdspartnere og sponsorer, som er velrepræsenteret ved disse arrangementer.
Der er stor tilslutning, hvilket også har resulteret i et gennemsnit på 106 deltagere pr. turnering. (maks. deltagerantal er 144 spillere pr. turnering).

Herudover afholdes en del andre turneringer og arrangementer. Det værende i samarbejde med DGU, gæster, andre samarbejdspartnere etc.

Se vores Turneringsudvalg

Turneringsbetingelser

Regler for deltagelse

Klubbens turneringer har både en sportslig og social side. Ikke mindst for nyere medlemmer kan turneringens sociale sider have betydning, fordi de her møder en del af klublivet, og bl.a. får mulighed for at træffe nye spillepartnere. I enkelte af årets turneringer er dette forhold tillagt størst vægt.

Hvem kan deltage?

Klubbens aktive medlemmer, der er handicapregistrerede, kan deltage. Junior medlemmer under 16 år kan dog kun deltage efter aftale med klubbens træner.

I åbne turneringer kan andre klubbers medlemmer også deltage.
Gæstespillere skal dog kunne dokumentere handicap.

For at deltage i klubmesterskaberne, skal man have Kaj Lykke Golfklub som hjemmeklub.

Tilmelding – hvordan og hvornår?

Ca. 3 uger før turneringen afvikles, offentliggøres turneringsopslag på hjemmesiden, samt på opslagstavlen i lobbyen.

Turneringsgebyret kan betales online ved tilmelding.

Tilmelding foretages via Golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet.
Ved turneringer hvor der skal spilles holdspil, skal alle navne og medlemsnumre angives i forbindelse med tilmelding/betaling.

Sidste tilmeldingsfrist er normalt  torsdag  kl. 15.00 i den uge hvor turneringen afvikles, hvis ikke andet er oplyst på turneringsopslaget.

Tilmelding er gældende ved tilmeldingsfristens udløb.

Turneringsgebyr, greenfee m.m.

Turneringsgebyr er for kr. 100,- for klubbens medlemmer (gælder ikke fleksmedlemmer – se længere nede), A11 og E20 medlemmer.

Medlemmer af andre klubber og fleksmedlemmer fra Kaj Lykke Golfklub skal betale kr. 250,-, hvis andet ikke er anført.

Afbud

Alle afbud foretages til sekretariatet eller turneringslederen. Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales turneringsgebyret. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales turneringsgebyr ikke.

Udeblivelse eller gentagne afbud kan medføre karantæne.

Turneringsform

Turneringer kan afvikles på forskellige måder, slagspil, stableford, foursome og fourball m.fl. Formen for den enkelte turnering fremgår af turneringsoversigten. Turneringslederen kan dog i særlige situationer ændre turneringsformen inden første start.

Hvis ikke andet er anført spiller damer fra tee 49, herrer fra tee 59.

Rækkeindeling

Som udgangspunkt vil de turneringer der arrangeres af KLG`s turneringsudvalg blive opdelt i følgende  rækker.

Individuelt (slagspil – stableford) 2 – 4 rækker
Parspil (fourball etc.) 1 – 4 rækker
Holdspil (sokrates) 1 – 2 rækker

Deltager placeres i rækkerne efter deres handicap. Når tilmeldinger foreligger kan turneringsledelsen dog ændre på de forud annoncerede antal rækker.

Matchledelsen bestemmer sammensætninger af hold i de individuelle turneringer.

Startlister udarbejdes i Golfbox, så deltager i de enkelte rækker blandes, hvis ikke andet fremgår af propositionerne.

Tuneringsstart

Startlisten bliver offentliggjort i Golfbox.

Scorekort til hver enkelt deltager er udskrevet på forhånd og vil blive udleveret i lobbyen.

Spilleren kontrollerer, at det forud trykte handicap er rigtigt og har selv ansvaret for, at der spilles med korrekt handicap.

Spilleren skal være klar til at slå ud på det angivne tidspunkt. Såfremt spilleren ankommer til startstedet indenfor 5 min. efter annonceret starttid, vil straffen være tab af første hul i hulspil og 2 straffeslag i slagspil i stedet for diskvalifikation. Jvf. regel 6-3. Fremmøde senere end 5 min. efter starttid medfører diskvalifikation.

Opgørelse efter turneringen

Scorekort skal i udfyldt og underskrevet stand, afleveres til turneringsledelsen umiddelbart efter spillet.

Regler ved lige placeringer kan ses under betingelser på den enkelte turnering.

Turneringen er afsluttet, når resultatet er bekendtgjort.

Præmier

Normalt vil der i hver række være præmie til hver 6. deltager. Værdimæssigt vil præmierne tilnærmelsesvis være ens i alle rækker.

Præmier uddeles umiddelbart efter turneringens afslutning. Eventuelt når hver række er færdigspillet. Hvis en spiller ikke er tilstede ved præmieoverrækkelsen bortfalder retten til at få præmie og vil gå videre til den næste i rækken – medmindre turneringslederen har accepteret fraværet.

Banelukning

Ved DGU turneringer er 1. Tee lukket 1 time før alle anførte starttidspunkter. Ved KLG turneringer er 1. Tee lukket 1 time før alle anførte starttidspunkter.

Ved gunstart er banen lukket i 2 – 4 timer før start afhængig af antallet af deltagere.

Når det endelige deltagerantal foreligger vil lukketiderne i forbindelse med turneringen blive bekendtgjort i Golfbox.

Spil på banen

Mobiltelefoner skal være slukkede under turneringen.
Det er tilladt at bruge afstandsmåler i forbindelse med klubbens turneringer. IPhone og andre smartphones må anvendes som afstandsmåler.