Nyt medlem

Begyndermatcher

Begyndermatcher for ikke frigivne spillere.

Disse matcher afholdes onsdag aften. Mød senest kl. 17:30 (kl. 17.00 april og september) og aflevere scorekort til par 3 banen med dit navn, dato og medlemsnummer til matchlederne. 

Afslutning i klubhuset med præmier, gennemgang af regelstof, golfetikette, evt. opgaver og  hyggeligt samvær.

Mad kan bestilles i klubbens restaurant før matchen.

OnsdagsMatchen

Disse matcher afholdes onsdag aften for medlemmer og prøvemedlemmer, der er frigivet til spil på bane. Laveste handicap er 30 for både herrer og damer. Medlemmer med lavere handicap kan tilmelde sig som hjælpere.
Matchfee kr. 30,- som dækker:

9 hullers spil (stableford).
Afslutning i klubhuset med præmier, gennemgang af regelstof, golfetikette, evt. opgaver og hyggeligt samvær.

Mad kan bestilles i klubbens restaurant før matchen.

Husk at møde op senest kl. 17.30 (kl. 17.00 april og september). Vi mødes ved 1. tee, hvor du får informationer, tildeles holdkaptajn og hvilket hul du skal starte på. Gunstart på hullerne kl. 18:00 (kl. 17.30 april og september).

Det er en god idé at varme op på driving range, puttegreen og/eller indspilsbanen før hver match. Det giver normalt bedre resultat.

Begyndermedlemskab

Begyndermedlemskabet giver ret til følgende

  • At være medlem i 3 måneder.
  • At få 4 lektioner hos træneren (obligatorisk).
  • At benytte klubbens udslagsbane (driving range) og træningsbolde.
  • At benytte par-3  banen, puttinggreen og indspilsgreen.
  • At benytte klubhusets faciliteterne.
  • At deltage i regelundervisning (obligatorisk).
  • At deltage i begyndermatcher på par-3 banen, samt efter frigivelse, at deltage i OnsdagsMatcher på stor bane.
  • At spille på stor bane efter frigivelse.

Golfkørekort

For at blive frigivet til spil på 18-hullers banen, skal man erhverve et golfkørekort. 

Ved tegning af begyndermedlemskab udleveres et begynderkort, som er dit medlemskort og skal medbringes når du benytter klubbens faciliteter. På kortet ser du listen over begynderudvalgets medlemmer, samt en række krav, som skal være opfyldt inden du bliver frigivet til den store bane.

Du skal deltage i begyndermatch på Par-3 banen, hvor 5 huller skal spilles i 25 slag, eller mindre, 2 gange. Disse matcher afvikles onsdag aftener i sæsonen. Mød op til disse matcher så snart du er kommet i gang – vent ikke til du har fået alle lektioner.

Når regelundervisning, deltagelse i fire træningslektioner og Par-3 banen i 2 gange 25 slag er opfyldt, kan du frigives til spil på stor bane. Første 9 hullers runde skal spilles med et medlem af begynderudvalget. Du skal lave mindst 9 point på denne runde.

Både damer og herrer får tildelt handicap 54 når de er frigivet.
Derefter skal du deltage i to OnsdagsMatcher

Regelundervisning, frigivelse på Par-3 bane og stor bane, kan i enkelte tilfælde foregå individuelt. Dette er en service til dem der arbejder off-shore, pendlere der kun er hjemme i weekenden eller hvis man har aftenarbejde eller studier.

Når disse krav er opfyldt og dit begynderkort har alle underskrifter, afleveres det til klubbens sekretær med oplysning om hvilket medlemskab der ønskes.

Herefter genereres der et medlemskort til DGU, og du er nu fuldgyldigt medlem af Kaj Lykke Golfklub.
Dette giver dig også ret til gæstespil på fremmede baner mod betaling af greenfee.

Begyndermedlem

Har du lyst til at prøve golfens udfordringer er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 75 10 22 46 eller send en mail til post@kajlykkegolfklub.dk..

Søndag den 5. maj 2024 holder vi åbent hus. 
Har du lyst til at komme ud og se hvad golfsporten kan byde på så er du hjertelig velkommen mellem kl. 10.00 – 12.00. 

Vi har løbende start for begyndere så du er altid velkommen i klubben.

I dette forløb vil du komme alt igennem så du efterfølgende kan frigives til spil på den store bane (18 hullers banen).

Det er muligt at leje et golfsæt for 995 kr. i tre måneder i forbindelse med begyndermedlemskabet.

Du kan se priserne på kontingent her.

Etablerede golfspillere

Har du tidligere spillet golf og har et DGU-handicap eller tilsvarende er klubben åben for nye medlemmer.

Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet, som ligeledes vil vejlede dig om forholdene i klubben.
Du vil blive informeret om klubbens faciliteter og dine muligheder for deltagelse i klubbens sociale liv, hvad enten det drejer sig om turneringsdeltagelse eller de mere uformelle samvær i klubber i klubben.

Se kontingentsatserne her.