Turneringsbetingelser

Regler for deltagelse
Klubbens turneringer har både en sportslig og social side. Ikke mindst for nyere medlemmer kan turneringens sociale sider have betydning, fordi de her møder en del af klublivet, og bl.a. får mulighed for at træffe nye spillepartnere. I enkelte af årets turneringer er dette forhold tillagt størst vægt.

Hvem kan deltage?
Klubbens aktive medlemmer, der er handicapregistrerede, kan deltage. Junior medlemmer under 16 år kan dog kun deltage efter aftale med klubbens træner.

I åbne turneringer kan andre klubbers medlemmer også deltage.
Gæstespillere skal dog kunne dokumentere handicap.

For at deltage i klubmesterskaberne, skal man have Kaj Lykke Golfklub som hjemmeklub.

Tilmelding – hvordan og hvornår?
Ca. 3 uger før turneringen afvikles, offentliggøres turneringsopslag på hjemmesiden, samt på opslagstavlen i lobbyen.

Turneringsgebyret kan betales på følgende måder:
Overføre pengene til konto 7780 0001987601
Betaling med MobilePay til 75947.
Ved henvendelse til sekretariatet.

Betalingen skal ske umiddelbart efter tilmeldingen og senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding foretages via Golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet.
Ved turneringer hvor der skal spilles holdspil, skal alle navne og medlemsnumre angives i forbindelse med tilmelding/betaling.

Sidste tilmeldingsfrist er normalt  torsdag  kl. 15.00 i den uge hvor turneringen afvikles, hvis ikke andet er oplyst på turneringsopslaget.

Tilmelding er gældende, når turneringsgebyret er betalt ved tilmeldingsfristens udløb.

Turneringsgebyr, greenfee m.m.
Turneringsgebyr er for kr. 100,- for klubbens medlemmer (gælder ikke fleksmedlemmer – se længere nede), A11 og E20 medlemmer.

Medlemmer af andre klubber og fleksmedlemmer fra Kaj Lykke Golfklub skal betale kr. 250,-, hvis andet ikke er anført.

Afbud
Alle afbud foretages til sekretariatet eller turneringslederen. Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales turneringsgebyret. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales turneringsgebyr ikke.

Udeblivelse eller gentagne afbud kan medføre karantæne.

Turneringsform
Turneringer kan afvikles på forskellige måder, slagspil, stableford, foursome og fourball m.fl. Formen for den enkelte turnering fremgår af turneringsoversigten. Turneringslederen kan dog i særlige situationer ændre turneringsformen inden første start.

Hvis ikke andet er anført spiller damer fra tee 49, herrer fra tee 59.

Rækkeindeling
Som udgangspunkt vil de turneringer der arrangeres af KLG`s turneringsudvalg blive opdelt i følgende  rækker.

Individuelt (slagspil – stableford) 2 – 4 rækker
Parspil (fourball etc.) 1 – 4 rækker
Holdspil (sokrates) 1 – 2 rækker

Deltager placeres i rækkerne efter deres handicap. Når tilmeldinger foreligger kan turneringsledelsen dog ændre på de forud annoncerede antal rækker.

Matchledelsen bestemmer sammensætninger af hold i de individuelle turneringer.

Startlister udarbejdes i Golfbox, så deltager i de enkelte rækker blandes, hvis ikke andet fremgår af propositionerne.

Tuneringsstart
Startliste med starttidspunkter hænges på opslagstavlen senest 2 døgn før start. Startlisten vil ligeledes kunne ses i Golfbox.

Scorekort til hver enkelt deltager er udskrevet på forhånd og vil blive udleveret i lobbyen.

Spilleren kontrollerer, at det forud trykte handicap er rigtigt og har selv ansvaret for, at der spilles med korrekt handicap.

Spilleren skal være klar til at slå ud på det angivne tidspunkt. Såfremt spilleren ankommer til startstedet indenfor 5 min. efter annonceret starttid, vil straffen være tab af første hul i hulspil og 2 straffeslag i slagspil i stedet for diskvalifikation. Jvf. regel 6-3. Fremmøde senere end 5 min. efter starttid medfører diskvalifikation.

Opgørelse efter turneringen
Scorekort skal i udfyldt og underskrevet stand, afleveres til turneringsledelsen umiddelbart efter spillet.

Resultatet af turneringen afgøres ved lige placeringer efter laveste handicap – derefter lodtrækning.

Turneringen er afsluttet, når resultatet er bekendtgjort.

Præmier
Normalt vil der i hver række være præmie til hver 6. deltager. Værdimæssigt vil præmierne tilnærmelsesvis være ens i alle rækker.

Præmier uddeles umiddelbart efter turneringens afslutning. Eventuelt når hver række er færdigspillet. Hvis en spiller ikke er tilstede ved præmieoverrækkelsen bortfalder retten til at få præmie og vil gå videre til den næste i rækken – medmindre turneringslederen har accepteret fraværet.

Banelukning
Ved DGU turneringer er 1. Tee lukket 1 time før alle anførte starttidspunkter. Ved KLG turneringer er 1. Tee lukket 1 time før alle anførte starttidspunkter.

Ved gunstart er banen lukket i 2 – 4 timer før start afhængig af antallet af deltagere.

Når det endelige deltagerantal foreligger vil lukketiderne i forbindelse med turneringen blive bekendtgjort i Golfbox.

Spil på banen
Mobiltelefoner skal være slukkede under turneringen.
Det er tilladt at bruge afstandsmåler i forbindelse med klubbens turneringer. Iphone og andre smartphones må anvendes som afstandsmåler.