Golfkørekort

For at blive frigivet til spil på 18-hullers banen, skal man erhverve et golfkørekort. Kørekortet dækker over en række praktiske og teoretiske test, der skal bestås.

Praktisk prøve består i:

Herrer – langt spil: 100 m langt indenfor en bredde af 40 m – 6 ud af 10 slag skal være indenfor målområdet.

Damer – langt spil: 60 m langt indenfor en bredde af 30 m – 6 ud af 10 slag.

Herrer og damer – bunkerslag: 6 ud af 10 slag skal op af bunker.

Deltagelse i begyndermatch på Par-3 banen, hvor 6 huller skal spilles i 30 slag, eller mindre, 2 gange. Disse matcher afvikles onsdag aftener i sæsonen. Mød op til disse matcher så snart du er kommet i gang – vent ikke til du har fået alle lektioner.

Når disse krav (praktisk- og teoriprøve, Par-3 banen i 2 gange 30 slag) er opfyldt, kan du frigives til spil på stor bane. Første 9 hullers runde skal spilles med et medlem af begynderudvalget. Du skal lave mindst 9 point på denne runde.

Både damer og herrer får tildelt handicap 54 når de er frigivet.
Derefter skal du deltage 3 OnsdagsMatcher

Teoriundervisning, frigivelse på Par-3 bane og stor bane, kan i enkelte tilfælde foregå individuelt. Dette er en service til dem der arbejder off-shore, pendlere der kun er hjemme i weekenden eller hvis man har aftenarbejde eller studier.

Når disse krav er opfyldt og dit begynderkort har alle underskrifter, afleveres det til klubbens sekretær med oplysning om hvilket medlemskab der ønskes.

Herefter udleveres bagmærke, samt medlemskort til DGU, og du er nu fuldgyldigt medlem af Kaj Lykke Golfklub.
Dette giver dig også ret til gæstespil på fremmede baner mod betaling af greenfee.

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen