Begyndermatcher

Begyndermatcher for ikke frigivne spillere.
Disse matcher afholdes onsdag aften. Mød senest kl. 17:30 (kl. 17.00 april og september) og aflevere scorekort til par 3 banen med dit navn, dato og medlemsnummer samt match fee på 25 kr. til matchlederne. Har du glemt dit medl. nr. står det i mappen, der ligger på hylden foran kontoret.

Afslutning i klubhuset med præmier, gennemgang af regelstof, golfetikette, evt. opgaver og  hyggeligt samvær. Mad kan bestilles i klubbens restaurant før matchen.

OnsdagsMatchen
Disse matcher afholdes onsdag aften for medlemmer og prøvemedlemmer, der er frigivet til spil på bane. Laveste handicap er 30 for både herrer og damer. Medlemmer med lavere handicap kan tilmelde sig som hjælpere. Matchfee kr. 25,- som dækker:

9 hullers spil (stableford). Afslutning i klubhuset med præmier, gennemgang af regelstof, golfetikette, evt. opgaver og hyggeligt samvær. Mad kan bestilles i klubbens restaurant før matchen.

Husk at møde op senest kl. 17.30 (kl. 17.00 april og september). Vi mødes ved 1. tee, hvor du får informationer, tildeles holdkaptajn og hvilket hul du skal starte på. Gunstart på hullerne kl. 18:00 (kl. 17.30 april og september).

Det er en god idé at varme op på driving range, puttegreen og/eller indspilsbanen før hver match. Det giver normalt bedre resultat.

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen