Ind- og udmeldelser

Indmeldelse

Ønsker du at blive optaget som medlem i Kaj Lykke Golfklub, så kontakt sekretariatet på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post(at)kajlykkegolfklub.dk.

Er du ny golfer kan du starte med et prøvemedlemskab, som er en økonomisk attraktiv måde at komme i gang med golfsporten på.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun finde sted pr. 30. juni og 31. december.

Meddelelse herom skal skriftligt tilgå sekretariatet senest 3 måneder før ovennævnte datoer.

Se vedtægterne her.