Generalforsamlinger

Protokol 2024 – Klik her

Formandens beretning 2024 – Klik her

Protokol 2023 – Klik her

Formandens beretning 2023 – Klik her

Protokol 2022 – Klik her

Formandens beretning 2022 – Klik her

Protokol 2021 – Klik her

Formandens beretning 2021 – Klik her

Protokol 2020 – Klik her

Formandens beretning 2020 – Klik her

Protokol 2019 – Klik her

Formandens beretning 2019 – Klik her

Protokol 2018 – Klik her

Formandens beretning 2018 – Klik her

Protokol ekstraordinær generalforsamling 17-10-2017 – Klik her

Bilag til ekstraordinær generalforsamling 17-10-2017 – Klik her

Protokol ekstraordinær generalforsamling 09-03-2017 – Klik her

Protokol 2017 – klik her

Formandens beretning 2017 – Klik her

Protokol ekstraordinær generalforsamling 2016 – Klik her

Protokol 2016 – Klik her

Protokol 2015 – Klik her

Sportsprisen:
Sportsprisen uddeles ikke blot for sportslige resultater, men ligeledes for sportsligt engagement, energi samt klubloyalitet m.m.

Sportsprisen uddeles således i år til en person med stort engagement, højt humør, god energi og som ligeledes deltager aktivt i klubbens sportslige arrangementer, men i høj grad også er promotor på events i klubben. Det siges endvidere at personen også er god til at holde Morten i gang på kontoret.

Sportsprisen går til Jane Damgaard.

Lederprisen:

Lederprisen uddeles bl.a. for det at guide andre i en god retning, tage initiativ og engagement, deltagelse i det at være Kaj Lykke Golfklub samt udvise stolthed herfor.

Lederprisen gives i år til et par, som gennem tykt og tyndt altid stiller op, giver tilkende, stiller deres tid til rådighed og viser vejen for andre. De er at finde på banen, i udvalg, til arrangementer – ja sågar på kontoret, om nødvendigt.

Lederprisen går til Margit og John Laursen.