Sponsorudvalg

Hans Anton Sørensen
Tlf. 20 20 89 64
Mail
Hans Anton
Allan Skydt
Tlf. 27 79 08 83
Mail
Morten Mortensen
Tlf. 40 50 43 50
Mail
Morten Mortensen-1

Som sponsor- / samarbejdspartner i Kaj Lykke Golfklub har du og din virksomhed rig mulighed for at skabe et solidt netværk, deltage aktivt i diverse arrangementer, blive profileret på professionel vis og have en synlighed samt eksponering over for medlemmer og gæster, samt de mange øvrige besøgende i Kaj Lykke Golfklub.

Vi bestræber os på at udfærdige et samarbejdskoncept som virker netop for dig og din virksomhed, hvilket betyder at vi er meget åbne for ideer og tiltag, samtidig med at vi har flere profilerings og arrangements muligheder at byde på.

Kaj Lykke Golfklub er en meget aktiv, vel omtalt, imødekommende og professionelt drevet golfklub.

For mere information og en uforpligtende samtale venligst kontakt klubbens manager Morten Mortensen på tlf. 40 50 43 50 eller send en mail til manager@kajlykkegolfklub.dk, vi kommer også gerne til dig.

Kaj Lykke Golfklub – ”et godt sted at være”.

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen