Baneservice

Formand:
Steen Jensen
Tlf. 28 87 65 15
Mail

Baneservicepersonalet er af bestyrelsen bemyndiget til at udføre baneservice til fordel og glæde for medlemmer, samt gæster i Kaj Lykke Golfklub.

Baneservice ser og hjælper til med:

 • at alle har bedst mulig fornøjelse af at spille golf i Kaj Lykke Golfklub.
 • at en spiller gruppe, der er langsommere end den efterfølgende spiller gruppe, lukker igennem. Dette gælder ligeledes når der ledes efter mulig mistet bold. Der lukkes igennem når det er klart, at der er plads foran.
 • at etiketteregler overholdes, dvs. der rives i bunker, rette nedslagsmærker op, lægge tørv på plads, tages hensyn og sikkerhed overholdes.
 • at golfbiler følger den almindelige spillerytme samt ordensregler for golfbiler jfr. nedenstående.              
 • at biler og trolleys ikke placeres på teesteder og greens.
 • at hver spiller er i besiddelse af og anvender eget udstyr.
 • at korrekt baneforløb overholdes. Færdsel mellem hul 8 og 18 inkl.
 • at affald lægges i de opsatte affaldsstativer.
 • at mobil telefon kun benyttes som guide eller i nødstilfælde og ikke er til gene for andre.
 • at hunde ikke medbringes på banen.
 • at range bolde ikke benyttes til spil på banen.