Juniortræning

Juniortræningen i Kaj Lykke Golfklub

Vi glæder os til igen i år, at se rigtig mange juniorer og deres forældre.

Så tag endelig fat i dine kammerater og inviter dem med.

Alle er velkommen i Kaj Lykke Golfklub.

Juniortræning

Onsdag 17.00 – 19.00:
Træningen fokuserer på udvikling af spillernes teknik både i praksis og teori. Der arbejdes ud fra den enkelte spillers evner og alder.

Vi gør også meget for at skabe et godt socialt miljø alle spillere imellem, det er vigtigt for din egen udvikling, at du får skabt en interesse for at træne med andre ud over den organiserede træning.

Vi hygger os med golfspillet som omdrejningspunkt, det skal være sjovt at komme i Kaj Lykke Golfklub for alle, så vi lærer også lidt om regler i klubben og golfregler generelt.

Det er klubbens trænerteam, der står for de aktiviteter, der skal foregå hver gang. Nogle gange er vi mange juniorer tilstede andre gange lidt mindre, det kan derfor have betydning for, hvad vi laver den enkelte dag, men som udgangspunkt har vi en klar plan for hele sæsonen, så vi også sikre os, at du bliver lidt bedre til golf for hver gang du møder op.

Ud over vores trænerteam, så er der altid et par voksne fra Juniorudvalget til stede, som hjælper dig under træningen, og som du altid kan spørge til råds om alt det, der vedrører golfklubben og træningen.

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen