RAJT

Her vil vi løbende opdatere med nyheder fra RAJT-turneringen.

RAJT 2017

Her gik vi alle og troede at det ville være svært, ja nærmest umuligt, at følge op på den fantastiske sæson KLG juniorgolf havde i 2016 – men vi skulle blive klogere – 2017 blev en ren jubelsæson for vores juniorer hvor alt modstand blev fejet til side.

Hvis vi skal nævne alle de flotte individuelle præstationer og resultater i de 7 turneringer i 2017, ville denne artikel ingen ende have – men vi har båret rigtigt mange præmier hjem fra de forskellige baner i Sydjylland.

Samlet set for 2017 sluttede vi på en FLOT og sikker 1. plads – undervejs blev det til sejre på Skærbæk Mølle, Royal Oak og Varde golfklub – så det er ganske fortjent at vi nu kan pynte klubhuset med RAJT vandrepokalen.

 

RAJT´s order of merit 2017

Der har i 2017, som tidligere år, været en gennemgående turnering, hvor alle resultaterne fra de 7 turneringer løbende er lagt sammen. 148 juniorer har deltaget i hele 2017 og også her løb KLG juniorerne med al opmærksomheden – de 6 øverste på Order of merit indtages af KLG juniorspillere.

  1. Gustav Langelund
  2. Nikolaj Hovedskou Kock
  3. Kasper Kjær Andersen
  4. Philip Bang Schrøder
  5. Christian Hejbøl
  6. Frederik Hejbøl

Der har gennem hele 2017 været rigtig god deltagelse på RAJT fra mange af vores dygtige juniorer og ALLE har bidraget til de flotte resultater vi har opnået.

Vi er en juniorafdeling i stor udvikling og med så meget talent at vi tror på at vi også i 2018 kan skabe store resultater i RAJT (Ribe Amts Junior Tour)

Juniorudvalget vil gerne takke alle juniorer for nogle store oplevelser og det gode sammenhold.

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen