Junior turneringer

I år tilbyder Kaj Lykke sine juniorer, at deltage i turneringerne RAJT og JDT – se neden for.

Der kan i løbet af året komme andre turneringsmuligheder op, og disse vil blive annonceret enten på juniortavlen ved proshoppen eller på mail.

RAJT

Kaj Lykke Golfklub er fast medlem af RAJT turneringen – RAJT står for Ribe Amts Junior Turnering fra den gang, der var noget, der hed Ribe Amt.

RAJT er en super hyggelig turnering, hvor klubberne dyster mod hinanden. Juniorudvalget opfordrer alle juniorer til at deltage i turneringsdagene, da det er rigtig god mulighed for at komme ud at lære noget mere om det at spille golf.

Der afholdes i alt 9 turneringsdage på skift i klubberne med start i slutningen af april og afslutning i starten af oktober.

Hver klub kan stille med max 15 juniordeltagere og 5 ynglinge (19-22 år).

Tilmelding foregår på turneringslisten, der hænger på juniortavlen i klubhuset uden for proshoppen.

Du kan læse mere om RAJT på www.rajt.dk, hvor du også kan finde datoerne for turneringsdagene.

Jr. i Breinholtgaard

JDT

Formålet med ”touren” er, at være med at lette overgangen for spillerne til de lavere handicap-grupper og deres turneringer. ”Touren” skal ligne Europa Touren så  meget som muligt.

Det er en individuel slagspilsturnering inddelt i aldersgrupperne U14, U16, U19 og U22

Se mere om JDT på følgende link: http://www.danskgolfunion.dk/distrikt-3/turneringer/jdt

Har du spørgsmål eller kunne tænke dig at deltage, kontakt manager eller en fra juniorudvalget.

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen