Klubben

Kaj Lykke Golfklub:

Kaj Lykke Golfklub blev stiftet d. 6. april 1988 på initiativ af en kreds aktive Brammingborgere.

De første 9 huller åbnede i juli 1989 og de næste 9 huller i maj 1991. Mange medlemmer havde et par herlige år med i fællesskab at grave, samle sten, bygge greens m.m., hvilket har resulteret i at klubben i dag er en veletableret klub med en sund økonomi.

Kaj Lykke Golfklub råder ligeledes over en hyggelig par 3-bane, driving range, et stort indspils område og puttinggreen. Klubhuset indeholder gode omklædningsfaciliteter, en professionel Pro-Shop og dejlig restaurant med udsigt over anlægget.

Der er ca. 1.000 medlemmer i Kaj Lykke Golfklub, som dagligt benytter anlægget, hvilket gør klubben til områdets største forening med medlemmer i alle aldre, unge som ældre. Ligeledes besøges klubben af adskillige tusinde gæstespiller hvert år fra såvel ind- som udland, hvem fra klubben modtager megen ros for bane, faciliteter og service.

Banen:

Banen har 18 huller med internationale mål samt 6 hullers par 3 bane.

Naturen er typisk vestjysk med store vidder og høj himmel. Banen ligger delvist i skovterræn og delvist i et engområde med Bramming å og Sneum å som markante naturtræk. Vandhazarder og søer er i spil på flere af banens huller.

Banen er velproportioneret, idet der er ni huller i øst-vestretning og ni i nord-sydretning og ingen blinde huller på banen.

Banen gennemgår i overensstemmelse med klubbens visionsplan løbende forbedringer for således at være udfordrende for såvel elitespilleren som klubgolfere, ligesom klubben bestræber sig på at være på forkant med udviklingen i dansk golf.

Banearkitekt: Hr. Bent Nielsen

Banen 10-4


Klubben udadtil:

Klubben er jævnligt nævnt i de lokale medier, så som aviser, portaler, radio m.v. Ligeledes er klubben repræsenteret i Dansk Golf Unions Danmarksserie.

Klubben fører en grøn profil i overensstemmelse med visionerne for klubben og golf på nationalt og internationalt plan.

Klubben er ligeledes meget aktiv i forbindelse med arrangementer og profilering, som omhandler vore samarbejdspartnere samt bestræber sig på en øget CSR værd

Banen er lukket

Ovenpå gårsdagens nye udmeldinger fra henholdsvis statsministeren og Hendes Majestæt Dronningen, sker der nu også yderligere stramninger på idrætsområdet.

Dansk Golfunion anbefaler, at vi fra i dag den 18. marts 2020, lukker alle golfbaner, klubhuse og træningsfaciliteter. Bestyrelsen har besluttet at vi følger denne opfordring.

 

Det betyder, at fra i dag kl. 10.00 vil det ikke være tilladt at bruge nogen faciliteter i KLG overhovedet. Vi er alle kede af den situation verden og Danmark er i, men vi må tage situationen yderst alvorligt.

 

Bestyrelsen har taget hånd om klubbens ansatte og der vil således kun i meget begrænset omfang være personale tilstede i KLG.

 

Vi følger situationen nøje, og vi vil løbende tilpasse os til regeringens og DGU’s udmeldinger.

 

Torben Pedersen

Formand

Kaj Lykke Golfklub