Klubben

Kaj Lykke Golfklub:

Kaj Lykke Golfklub blev stiftet d. 6. april 1988 på initiativ af en kreds aktive Brammingborgere.

De første 9 huller åbnede i juli 1989 og de næste 9 huller i maj 1991. Mange medlemmer havde et par herlige år med i fællesskab at grave, samle sten, bygge greens m.m., hvilket har resulteret i at klubben i dag er en veletableret klub med en sund økonomi.

Kaj Lykke Golfklub råder ligeledes over en hyggelig par 3-bane, driving range, et stort indspils område og puttinggreen. Klubhuset indeholder gode omklædningsfaciliteter, en professionel Pro-Shop og dejlig restaurant med udsigt over anlægget.

Der er ca. 1.000 medlemmer i Kaj Lykke Golfklub, som dagligt benytter anlægget, hvilket gør klubben til områdets største forening med medlemmer i alle aldre, unge som ældre. Ligeledes besøges klubben af adskillige tusinde gæstespiller hvert år fra såvel ind- som udland, hvem fra klubben modtager megen ros for bane, faciliteter og service.

Banen:

Banen har 18 huller med internationale mål samt 6 hullers par 3 bane.

Naturen er typisk vestjysk med store vidder og høj himmel. Banen ligger delvist i skovterræn og delvist i et engområde med Bramming å og Sneum å som markante naturtræk. Vandhazarder og søer er i spil på flere af banens huller.

Banen er velproportioneret, idet der er ni huller i øst-vestretning og ni i nord-sydretning og ingen blinde huller på banen.

Banen gennemgår i overensstemmelse med klubbens visionsplan løbende forbedringer for således at være udfordrende for såvel elitespilleren som klubgolfere, ligesom klubben bestræber sig på at være på forkant med udviklingen i dansk golf.

Banearkitekt: Hr. Bent Nielsen

Banen 10-4


Klubben udadtil:

Klubben er jævnligt nævnt i de lokale medier, så som aviser, portaler, radio m.v. Ligeledes er klubben repræsenteret i Dansk Golf Unions Danmarksserie.

Klubben fører en grøn profil i overensstemmelse med visionerne for klubben og golf på nationalt og internationalt plan.

Klubben er ligeledes meget aktiv i forbindelse med arrangementer og profilering, som omhandler vore samarbejdspartnere samt bestræber sig på en øget CSR værd