Zeitreservierung

Dies gilt im Kaj Lykke Golfklub für Mitglieder sowie für Greenfee-Gäste das ganze Jahr über.

Zeitreservierung ist täglich von 06.00 – 21.00 Uhr möglich . Zwischen jedem Abschlag liegen 8 Minuten.

Hier reservieren

Man kann bis zu 14 Tage vorher reservieren. Die Reservierung kann auf folgende Weise erfolgen:

Per Internet über Golfbox.

Telefonisch über den Proshop (+45 75 10 12 24) bzw. das Sekretariat ( +45 75 10 22 46).

Persönlich über den Bedienbildschirm vor dem Büro, im Proshop oder im Sekretariat.

Kann man den Termin nicht wahrnehmen, hat man seine Reservierung zu löschen oder das Sekretariat entsprechend zu benachrichtigen.

Quittung

Beim Eintreffen im Klub muss man daran denken, seine DGU-Karte durch das Lesegerät am Bildschirm vor dem Büro zu führen, um zu quittieren. Wer seine Karte vergessen hat, kann manuell am Bildschirm quittieren. Das Quittieren hat spätestens 10 Minuten vor dem Abschlag zu erfolgen.

Wenn ein 1. , 2. oder 3. Ball zur gewünschten Zeit reserviert ist, hat man das Recht, sich auch aufzuschreiben und mitzuspielen. Bei Problemen mit der Bedienung des Bildschirms oder bei Fragen werden Sie sich ans Personal.

Banen er åben med begrænsninger

Kære medlem - Forsigtig åbning af banen

Efter DGU’s nye udsendte anbefalinger, der giver mulighed for at åbne golfbanerne i Danmark, hvis man overholder nogle meget restriktive regler (se nedenfor), vil vi forsøge med en forsigtig åbning af Kaj Lykke Golfklub.

Kaj Lykke Golfklub har hidtil fulgt regeringens og DGU’s anbefalinger, så det gør vi også nu. Vi åbner således banen – kun for vores egne medlemmer - fra torsdag den 2. april på følgende betingelser:

· Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde.

· Afstand på mindst ti minutter mellem boldene.

· Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

· Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne forlader golfklubben umiddelbart efter afsluttet spil.

· Hulkopperne vendes, således bolden ikke skal samles op af hullet. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.

· Banemateriel fjernes eller afdækkes og må ikke benyttes (f.eks. river, boldvaskere etc.)

· Affaldsspande og lignende afspærres.

· Klubhuset, toilethuset og træningsfaciliteterne vil fortsat være lukket.

· Klubbens biler og trolleys kan ikke benyttes (private biler og trolleys må gerne benyttes). 

· Der må kun være en person ad gangen i bagrummet.

· Undgå kø på banen, der bør ikke lukkes igennem – saml op og spil derefter videre.

Vi forventer at alle respektere reglerne, overholder disse og viser hensyn. Hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt vil banen, om nødvendigt, bliver lukket. Den, eller de ansvarlige for overtrædelse, vil uden yderligere varsel blive indberettet til O&A udvalget.

Yderligere praktiske informationer:

· Par 3 banen er åben under samme regler som 18 hullers banen.

· Scorekort kan afhentes i bagrummet ved putting greenen.

· Klubber i klubben har ingen fortrinsret og reservationer i denne ”alternative” periode.

· Der henstilles til at have sin egen håndsprit med under spil på banen.

· I skal selv (derhjemme) indberette jeres scores til regulering.

· Har I spørgsmål kan personalet kontaktes på tlf. 75 10 22 46 eller mail: post@kajlykkegolfklub.dk

Nyd at man igen kan komme ud på banen, selvom det er under lidt skærpede omstændigheder. Vis hensyn til dig selv og andre, der gerne vil ud og nyde vores dejlige golfbane.

Bestyrelsen i Kaj Lykke Golfklub følger regeringens, sundhedsmyndighedernes og DGU/DIF´s informationer og anbefalinger nøje samt håber alle Kaj Lykke Golfklubs medlemmer vil passe på og agere med fornuft og hensyntagen i denne svære tid.

Med venlig hilsen / Bestyrelsen