Lokale regler

Banemarkeringer:
Hvide pæle: Out of Bounds
Røde pæle: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud.
Røde og blå markeringspæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.

På 5. hul er stengærdet langs højre side Out of Bounds.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning (eller tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen) under spil af hul 1 eller 18, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. Fremgang efter regel 14.6.

Alle alternative greens er forkert green, når der spilles på normale greens og omvendt. Lempelse efter regel 13.1f.

De unge træer identificeret ved træer med støttepæl er områder med spilleforbud.
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Grusbelagte stier og køreveje er unormale baneforhold. Lempelse efter regel 16.1.