Lokale regler

1. Banemarkeringer:

– Hvide pæle: Out of Bounds
– Gule pæle: Vandhazard
– Røde pæle: Parallel vandhazard
– Blå pæle: Areal under reparation
– Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

2. Gule, røde og blå markeringspæle er ikke-flytbare forhindringer (regel 24-2).

3. På 5. hul er stengærdet langs højre side Out of Bounds.

4. Hvis en bold rammer elmaster på banen eller tilhørende ledninger, skal spilleren se bort fra slaget, opgive bolden og i henhold til regel 20-5 spille en anden bold så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold blev spillet.

5. Alle vintergreens er forkert green, når der spilles på normale greens og omvendt. Regel 25- 3.

6. Hvis et træ/en busk er beskyttet af en støttepæl og hvis plante eller pæl er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden uden straf løftes og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i regel 24-2b (ikke flytbar forhindring). Bolden må renses, når den er løftet i medfør af denne regel.

7. Grusbelagte stier er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2).

8. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

9. Brug af afstandsmålere er tilladt i Kaj Lykke Golfklub. Regel 14.3 og tillæg I, afsnit A, pkt. 9.

10. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.