HANDELSBETINGELSER FOR ONLINE SALG

I Kaj Lykke GOLFKLUB

08-04-2024

Når du via klubbens systemer foretager et køb online af en af klubbens nedenstående ydelser og leverancer, gælder følgende betalingsbetingelser for det konkrete køb:

Bestilling og køb af greenfee samt simulator:

Vi anvender GolfBox’s tidsbestillings- og betalingsmodul. Ved booking betaler du greenfee jævnfør priserne i GolfBox.

Hvis du er fuldtidsmedlem af en af vores samarbejdsklubber, gives der rabat, som automatisk fraregnes.

Hvis du er inviteret til at spille med et fuldtidsmedlem af Kaj Lykke Golfklub (og du selv er fuldtidsmedlem i din klub) gives der rabat, når din booking og betaling foretages af din spillepartner fra Kaj Lykke Golfklub. Der gives ikke rabat til fleksmedlemmer.

Er der ændringer i bookingen, skal du henvende dig via mail til post@kajlykkegolfklub.dk. Bliver du forhindret i at spille, refunderer vi din greenfee, såfremt vi har modtaget dit afbud senest dagen inden din starttid. Tilbagebetaling sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betalingen.

Hvis du ønsker at booke en buggy, skal det ske i Golfbox.

Trackman golf simulator:

Der må kun benyttes nye, rene bolde uden markering (tusch eller lignende).

Ved spil uden booking og betaling på forhånd risikerer man bortvisning mm. Afbud skal ske senest 24 timer inden aftalte tid, ellers går tiden tabt.

Bestilling og køb af undervisning:

KØBSBETINGELSER

AFBUD:

    Afbud skal ske senest 24 timer inden aftalte tid, ellers går bestilte tid tabt.
    Melder vi afbud vil din session går den naturligvis ikke tabt, men der findes sammen en ny tid.

BETALING:

    Betalingen afregnes inden forløbet påbegyndes.
    Et forløb påbegyndes efter betaling.
    Alle træninger skal være brugt inden for forløbets aktive periode, ellers går disse tabt.

REFUNDERING:

    Annulleres en tid eller træning kan man kontakte Protræneren på manager@kajlykkegolfklub.dkfor refundering.
    Afbryder man som klient et forløb før dets udløb, bliver betalingen ikke refunderet.

FORLØB:

    En personlig træning har en varighed af 25-60 minutter.
    Personlig træning mm. foregår i Kaj Lykke Golfklub.
    Alle træningsplaner er fortrolige, og må ikke deles med venner, familier ect.
    Klienten har mulighed for, at skrive til træneren for at få svar på spørgsmål. Vi vil gøre alt for at svare så hurtigt som muligt.

SKADER/SYGDOMME:

    Det påkræves, at klienten oplyser om tidligere skader eller andre relevante sygdomme/gener/operationer mm.
    Alt træning foregår på eget ansvar.

Bestilling og køb af turneringsfee og lignende:

Vi anvender GolfBox’s turneringsmodul (inkl. betalingsmodul). Turneringsfee samt eventuelle andre tillægsgebyrer (eks. spisning) forfalder ved tilmelding.

Størrelsen og indholdet af de ydelser der er dækket af turneringsfee, samt seneste frist for tilmelding fremgår af den enkelte turnerings propositioner. En tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Afbud kan altid meddeles ved at slette tilmeldingen i GolfBox. Dette kan kun ske indtil tilmeldingsfristen er udløbet. Tilbagebetaling af turneringsfee sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betalingen. Ved afbud efter udløbet af tilmeldingsfristen eller udeblivelse, refunderes turneringsfee ikke.