Velkommen til
Kaj Lykke
Golfklub

Kaj Lykke Golfklubs bane er en reel og udfordrende 18 hullers bane for alle spillere

En grøn bane i smuk natur hvor Bramming Å og Sneum Å mødes.

Terrænet veksler fra beplantet område til åbent engareal. Der spilles ofte over søer og vandløb.

Bortset fra tilføjelse af beplantning og et par vandhuller, er der ikke ændret på naturen, der er typisk vestjysk med store vidder og høj himmel.

Der er flotte udsigter flere steder på banen, hvor harer og andet vildt, er en helt naturlig ting.

Aktiviteter

Der er ingen aktiviteter i øjeblikket.

Baneinformation

Der spilles til vintergreens.

Der skal bruges måtter på teesteder, tætklippede arealer (dvs. fairwayhøjde eller lavere), samt i første klipning udover fairway.

Ligeledes må bolden løftes, renses og genplaceres ”through the green”, dvs. over hele banen (tillæg I – A3-b, Def. s.39).

Tillige er der opsat enkelte afspærringer på særligt udsatte områder, hvilket skal respekteres.

Der må køres med golfbiler og scooter, men kun på visse steder og sekretariatet skal informeres om det senest dagen før.
Kontakt sekretariatet for at få en kørselsvejledning.

Driving range er lukket hver torsdag formiddag på grund af klipning og boldopsamling.

Videoer

Banen

Træningsfaciliteter

Klubhuset